Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Útg. dagur

  Nr. 130/2014
LÖG um vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu.
30.12.2014

  Nr. 49/2014
LÖG um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (flutningur verkefna, stofnun sjóðs o.fl.).
28.5.2014

  Nr. 143/2013
LÖG um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum (eftirlit, verkaskipting, gjaldskrárheimild).
30.12.2013

  Nr. 157/2012
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands.
2.1.2013

  Nr. 76/2012
LÖG um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur).
4.7.2012

  Nr. 31/2012
LÖG um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum (heimild til að víkja frá ákvæðum laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur).
9.5.2012

  Nr. 19/2012
LÖG um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum.
15.3.2012

  Nr. 126/2011
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um Stjórnarráð Íslands.
29.9.2011

  Nr. 143/2009
LÖG um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og innleiðingar frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða.
30.12.2009

  Nr. 29/2008
LÖG um breytingu á lögum um matvæli, nr. 93/1995.
18.4.2008

  Nr. 167/2007
LÖG um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.
28.12.2007

  Nr. 68/2006
LÖG um stofnun Matvælarannsókna hf.
29.6.2006

  Nr. 76/2005
Lög um breytingu á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar.
9.6.2005

  Nr. 164/2002
Lög um breytingar á ýmsum lögum vegna verkefna Umhverfisstofnunar.
30.12.2002

  Nr. 82/2002
Lög um breytingu á lögum um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum, nr. 96/1997, með síðari breytingum.
17.5.2002

  Til baka